SKUTR

Workshop BOD NULA - ICDW-Prague 201O - popis lekce
Performer a jeho možnosti vyjádření

Skutr je režijní tandem, který připravuje především projekty překračující hranice jednotlivých divadelních žánrů.
Vychází ze základní práce orientace v prostoru. Pro mnohé účastníky nového definování prostoru, jeho vnímání a rozvíjení jeho impulsů.
Techniky, ze kterých vycházíme, jsou především sérií cvičení „viewpoints" Anne Boghart, „Body weather" Franka van de Ven a „misanscény" Jaroslava Vostrého.
Na počátku workshopu se účastníci dostanou do bodu nula, ze kterého začnou pracovat. Postupným odhalováním prostoru budou účastníci workshopu odhalovat i vnitřní prostor skrytý někde mezi fyzickým prostorem a jimi samotnými. Workshop bude dále pracovat s tímto vnitřním prostorem jako tématem k autorskému divadlu, vyjadřovaném za pomoci metafory hmoty, slova, pohybu a zvuku.
Workshop je určen pro herce/ performery, tanečníky, ale i režiséry a dramaturgy, kteří chtějí odhalovat možnosti autoského divadla, které je opřeno o jiný způsob vyjádření než je samotný text.

www.myspace.com/skutrworkshop
www.skutr.org


Režijní tandem SKUTR tvoří Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, kteří patří mezi nejzajímavější a nejuznávanější režiséry mladé generace. Společně začali pracovat při studiích na DAMU u profesorů Josefa Krofty a Miloslava Klímy, kde dnes působí jako externí pedagogové. Už jejich absolventská představení vzbudila zájem kritiky a ohlasy u diváků a proto je hned po ukončení studia přizval ředitel Divadla Archa Ondřej Hrab ke spolupráci a nabídl jim tvůrčí rezidenci Archa.Lab v letech 2004 - 2008.

Představení SKUTRu kombinují tanec, pohyb, akrobacii, loutky, projekce, lightdesign, text a hudbu. SKUTR vytváří autorské inscenace, které vycházejí z inspirace určitým tématem a lidmi, kteří na něm pracují. Jejich divadelní projekty by se daly označit za multižánrové či cross-over.

Tradiční publikum na jejich představeních cení vysokou profesionální úroveň, mladému a novému publiku SKUTR zpřístupňuje divadlo novými tématy, autorským viděním a atraktivní formou.

Za pět let své existence vytvořilo divadelní uskupení SKUTR mnoho úspěšných autorských projektů v České republice, ale i v Evropě. Získalo tři nominace v kategorii Talent roku a dvě v kategorii Inscenace roku Cen Alfréda Radoka, Cenu Evalda Schorma, Cenu Josefa Hlávky, Grand Prix na mezinárodním festivalu ZLOMVAZ v roce 2004 a Grand Prix a Diváckou cenu v letech 2007 a 2008 na mezinárodním festivalu FIST v Bělehradě. Prezentovalo se na řadě festivalů v ČR a v zahraničí - v Srbsku, Polsku, Litvě, Itálii, Německu, Rumunsku a na Slovensku, v roce 2008 22x reprízovalo inscenaci Plačky na festivalu Fringe v Edinburghu, nominovanou na Total Theatre Award.

Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský se také podíleli jak režijně, tak i dramaturgicky na velmi úspěšném projektu nového cirkusu La Putyka.

Ve spolupráci s Orchestrem Berg režijně připravili na podzim roku 2009 novou unikátní inscenaci legendárního hudebního divadla Schwarz auf Weiss (Černé na bílém) skladatele Heinera Goebbelse, ve které se i muzikanti stávají herci.