Jiří Čumpelík

PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D. (nar. 1944 v Praze), začal jógu studovat v Indii v letech 1973-1975 a zkušenosti z tohoto pobytu dále prohlubuje a využívá ve výuce jógy od konce 70. let. Tradiční jógové principy rozvíjí už řadu let a spojuje je se základními principy pohybu a držení těla, opřenými o medicínské vzdělání, zejména o vývojovou kineziologii; tyto poznatky a zkušenosti uplatňuje od r. 1985 jako fyzioterapeut baletu Národního divadla. Zvláštní pozornost věnuje spojení držení těla a dýchání, jež se také stalo tématem jeho doktorské a poté rigorózní práce. Své poznatky a zkušenosti dále specializuje pro výuku pedagogů na taneční katedře HAMU, na katedře fyzioterapie 2. Lékařské fakulty a na katedře fyzioterapie na FTVS. Je zván na různé workshopy a přednášky doma i v zahraničí.

Jiří Čumpelík vyučuje jógu netradičním způsobem, spočívajícím ve spojení principů jógy a kineziologie. Rozpoznávání iluzí, spojených s různými představami a odlišným vnímáním našeho těla, dechu a mysli, a postupné rozkrývání mimovolních impulzů k pohybu a dýchání je podle něj základem jak jógy, tak vědy o pohybu.