Helena Bartlová

Metodě Pilates se věnuje od roku 2004, avšak daleko předtím ji učaroval svět tance a pohybu. Od roku 1995, po dokončení studií pedagogiky tance na pražské HAMU, se začala věnovat taneční terapii, v niž je tanec hlavním tématem a prostředkem pomoci lidem s postižením či handicapem.

Absolvovala výcvikový sebezkušenostní a teoretický program taneční terapie pod vedení zakladatelky této metody v USA Miriam R. Berger, metodu One Brain, Etikoterapie a Kineziologie.

Po získání certifikace pro výuku Pilates v roce 2006 se začíná psát její dráha lektory. Během dalších let získala řadu zkušeností z mezinárodních workshopů, na kterých se setkala s významnými učiteli, přímými žáky Josepha Pilatese, jako je Lolita San Miguel, Mary Bowen nebo Ron Fletcher.

Od roku 2010 studovala Pilates Master Mentor Program v USA u Lolity San Miguel, dnes již jediné žijící legendy Pilates, kterou přímo certifikoval Joseph Hubertus Pilates. Současně také prošla komplexním vzděláváním Kathy Corey Teachers Training Program na všech původních strojích, s pomůckami a Pilates Mat Work.

V červenci 2011 získala diplom Second Generation Pilates Master Teacher.