Kontakty:

Jan Kodet, umělecký ředitel
Jana Malisová, produkční manažer

Anenské náměstí 2

112 30 Praha1

+420 603 194 800

email: dance.contemporary@gmail.com

www.icdw-prague.com